Mindclub-metoden

I många kurser inom personlig utveckling lär man sig att programmera om och bättre styra hjärnan vilket skapar utveckling och ger en energi-boost på kort sikt. På Mindclub tror vi på långsiktighet och hållbarhet genom att få med hjärtat på tåget.

Mindclubs metod bygger på upplevelsebaserade övningar och verktyg som bryter mönster och hjälper dig att forma din framtid utifrån den du egentligen är, inte den du har blivit utifrån din uppväxt, omgivning och tidigare vägval i livet. 

Vi tror att du innerst inne vet vem du både är och vill vara men att det behövs hjälp för att hitta dit och börja leda dig själv.  

Hur kopplar vi samman hjärnan och hjärtat?
På Mindclub kallar vi det för valda sanningar då hjärnan redan bestämt sig utan att stämma av med hjärtat om det faktiskt är så vi egentligen känner. Här uppstår ett mer eller mindre stort gap som vi successivt minskar i våra program och retreats. Det gör vi genom att gå på djupet för att komma ned till kärnan av de valda sanningarna. På så sätt kan hjärnan arbeta för hjärtat och inte emot och det är då utvecklingen blir hållbar över tid. 

Likt Friskis&Svettis som ger alla möjlighet till fysisk rörelse så är Mindclub - Det mentala gymmet som ger personlig mental rörelse och hållbarhet åt folket. 

Vi baserar vårt innehåll på framstående förebilder inom personlig utveckling tillsammans med kbt, neurologi och mindfulness har vi tagit fram en egen metod med konkret teori och praktik för att bättre förstå och kunna leda dig själv.

 • Eckhart Tolle, vara i nuet istället för ältande (dåtid) eller oro (framtid)
 • Simon Sinek, hur du lever ditt varför, trigga dina må bra hormoner 
 • Brene Brown, kraften i sårbarhet, skapa äkta relationer
 • Anthony Robbins, leva våra mänskliga behov, våga ta action

Mindclub är för alla som:

 • Vill prestera och samtidigt må bättre
 • Vill utvecklas i en ny riktning
 • Vill komma vidare, bryta sig loss från begränsningar och nå sin fulla potential
 • Vill få bättre balans mellan yttre och inre förväntningar, den perfekta relationen och passa in i samhällets normer
 • Ibland eller ofta tvivlar på sig själva
 • Är rädda för att bränna ut sig
 • Känner att de inte är sanna mot sig själv
 • Vill sluta lägga energi på att jämföra sig med andra
 • Vill bli mer säkra på att presentera eller tala inför publik
 • Vill lyfta sina anställda som inte kommer vidare i sin utveckling