Mindclub-metoden

I många kurser inom personlig utveckling lär du dig att programmera om och bättre styra hjärnan vilket skapar utveckling och ger en energi-boost på kort sikt. På Mindclub har vi sett att den bestående förändringen kommer genom att få med hjärtat  och känslor på tåget.

Mindclubs metod bygger på upplevelsebaserade övningar och verktyg som bryter mönster och hjälper dig att leva ditt liv utifrån den du verkligen är, inte den du har blivit utifrån din uppväxt, omgivning och tidigare vägval i livet. 

Vi tror att du innerst inne vet vem du både är och vill vara men att det behövs riktning och stöd för att hitta dit och börja leda dig själv mer sant.  

Vad sker på Deep Dive och våra träffar?

På Mindclub får du hjälp att se dina "valda sanningar" om vem du är, vad du klarar av och vad du tror att du mår bra av. Vi kallar det valda sanningar då din hjärnan har bestämt sig för något men utan att stämma av med ditt hjärta om det faktiskt är så eller inte. Hjärnan styrs av att vara bekväm och känna sig trygg och därför är det lätt att den intalar sig att saker och ting är på ett visst sätt, fast egentligen kanske det inte alls är så om ditt hjärta fick bestämma. Du kan visst stå på scen och sjunga om hjärtat får bestämma men hjärnan skyddar dig kanske från att "misslyckas"?

När du lever mer utifrån det din hjärna säger istället för att följa ditt hjärta så uppstår ett gap. Det här gapet kan du leva med ett ganska länge utan att det märks. Men successivt börjar något skava. Det kan uppstå en känsla av att något saknas eller en längtan efter något "mer". Skavet kan uttrycka sig i form av ångest eller flykt in i saker som mobilen, dator, alkohol eller att du inte känner dig helt trygg i dig själv. 

Det är dem här känslorna och gapet vi jobbar med att minska på Mindclub. Gapet mellan den du tror du är och den du faktiskt mår bra av att vara. Vi jobbar på djupet för att komma ned till kärnan av dina valda sanningarna. På så sätt kan din hjärnan börja arbeta för ditt hjärta och inte emot och det är då du kommer börja leva ditt liv utifrån genuin lust och glädje. Det är då du får kraft och mod att gå utanför din komfortzon. 

Likt Friskis&Svettis som ger alla möjlighet till fysisk rörelse så är Mindclub det inre gymmet som ger dig psykologisk flexibilitet för att du ska må bra. Vi baserar vårt innehåll på framstående förebilder inom personlig utveckling tillsammans med olika tekniker inom kbt, neurologi och mindfulness. Vi har tagit fram en egen metod med konkret teori och praktik för att bättre förstå och kunna leda dig själv och dina kollegor.

  • Eckhart Tolle, vara i nuet istället för ältande (dåtid) eller oro (framtid)
  • Simon Sinek, hur du lever ditt varför, trigga dina må bra hormoner 
  • Brene Brown, kraften i sårbarhet, skapa äkta relationer
  • Anthony Robbins, leva våra mänskliga behov, våga ta action

På Deep Dive och våra företagsworkshops skapar vi ett tryggt space där du arbetar med dig själv med stöd från andra människor som gör liknande resor som du.

Vad väntar du på?